ปรัชญา

"มุ่งสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานสู่่การพัฒนาเกษตรไทย".

Continue Reading »

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร่างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน".

Continue Reading »

เข้าสู่ระบบ 
คู่มือนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565คู่มือนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565
คู่มือเตรียมความพร้อมในมหาวิทยาลัย
เตรียมพร้อมเพื่อเป็นน้องใหม่ ม.แม่โจ้
ยินดีต้อนรับน้องๆ สู่รั้วอินทนิล
เปิดเทอม 4 ก.ค.65 นี้
Download PDF : คลิกที่นี่

Posted 2022-05-26
สถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้