บริษัทฝึกสหกิจ


บริษัทฝึกสหกิจ


5.0
บริษัท IT ONE


ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 118/1 ถนนพระราม 6 พญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.5
บริษัท Digio (Thailand) co., ltd.


972/1 อาคารวรสุบิน ชั้น4 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
4.5
บริษัท TechBerry


33 ซอย ประดิพัทธ์ 17 ถ ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
4.5
บริษัท บานาน่า ซอฟท์แวร์ จำกัด


7 ซอย สายน้ำผึ้ง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200