บริษัทฝึกสหกิจ


บริษัทฝึกสหกิจ


5.0
บริษัท IT ONE


ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 118/1 ถนนพระราม 6 พญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400
5.0
บริษัท National ITMX


5/13 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
4.75
บริษัท Dudee Indeed Co., Ltd.


185/12 ถ.ช้องคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4.75
บริษัท SPACETRAX CO.,LTD.


55 อาคารดิ ออฟฟิศ พลัส ชั้น 2 ห้อง 208 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4.5
บริษัท Digio (Thailand) co., ltd.


972/1 อาคารวรสุบิน ชั้น4 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
4.5
บริษัท TechBerry


33 ซอย ประดิพัทธ์ 17 ถ ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
4.5
บริษัท บานาน่า ซอฟท์แวร์ จำกัด


7 ซอย สายน้ำผึ้ง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200