บริษัทฝึกสหกิจบริษัท Dudee Indeed Co., Ltd.
185/12 ถ.ช้องคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
0625087576ข้อมูลรีวิวบริษัท