บริษัทฝึกสหกิจบริษัท National ITMX
5/13 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
025587555ข้อมูลรีวิวบริษัท

นายปัณชัย รักษ์จินดา
ภาคเรียนที่2/2565 2566-03-17 20:46:00

พี่ๆ ในบริษัททุกคนอัธยาศัยดี เป็นกันเอง และบริษัทมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมทุกอย่าง