บริษัทฝึกสหกิจบริษัท National ITMX
5/13 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
025587555ข้อมูลรีวิวบริษัท