บริษัทฝึกสหกิจบริษัท บานาน่า ซอฟท์แวร์ จำกัด
7 ซอย สายน้ำผึ้ง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
0812236525ข้อมูลรีวิวบริษัท

สุทธิพันธ์ โพธิคำ
ภาคเรียนที่2/2563 2566-02-27 11:39:00

ดีมาก