บริษัทฝึกสหกิจบริษัท SPACETRAX CO.,LTD.
91/191 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000.
0927944223ข้อมูลรีวิวบริษัท